Vårt pedagogiska koncept

Forskning visar att förskolor av hög kvalitet har en positiv effekt på barns livskvalitet även i vuxen ålder och detta tar vi på allvar. Barn som har empatiska förmågor och tro på sig själva möter världen med tillit och utforskande nyfikenhet. Genom vårt fokus på kvalitet skapar vi en förskola för framtiden.

Vi erbjuder barnen en meningsfull vardag som innehåller:

  • Lek och samspel
  • Glädjefylld vardag
  • Social kompetens
  • Utforskande och utmaningar
  • Känslan av att lyckas
  • Barnens delaktighet och inflytande i meningsfulla sammanhang

Norlandias pedagogiska koncept beskriver utveckling av våra förskolors pedagogiska arbete. Konceptet bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

De tidiga uppväxtåren är viktiga och vi tar ett särskilt ansvar för att barnen får vara aktiva, engagerade och kreativa tillsammans med andra barn. Vi utformar våra förskolor till hälsofrämjande verksamheter med fokus på fysisk och psykisk hälsa, vilket innebär att fysisk aktivitet och utomhusvistelse är naturliga inslag hos oss. Att arbeta hälsofrämjande innebär även att vi fokuserar på och tar tillvara barnens styrkor och kompetenser.

Barnens perspektiv och inflytande ligger till grund för vår planering och verksamhet för barnen. Vi ser oss som vägvisare och inspiratörer. Barnen ska få lära sig under spännande, utmanande och roliga former.

Vi har en egen kock som lagar näringsrik mat från grunden av i den mån det går ekologiska råvaror. Maten är en viktig del på Kastanjen och maten är vällagad, varierad och hälsosam. Vi är en sockerfri förskola. Vår målsättning är att väcka barnens intresse för nya smaker och att de får ett stort "smakförråd" med sig från förskolan.

Vår barnsyn är det kompetenta barnet, fullt av förmågor och möjligheter, och som aktivt tar del i sitt eget lärande. Det barnet klarar med hjälp i dag klarar det själv i morgon. Barnen ska få uppleva att de lyckas och få möjligheter att skapa tilltro till den egna förmågan och utvecklas utifrån sina intressen och behov. Varje barn ska få bli sett och respekterat för den individ som den är.