Om inskolning

Inskolningen med aktiva föräldrar har visat sig vara positiv på flera sätt. Den tillåter barn och föräldrar att i lugn och ro vara med i det som händer på förskolan och att lära känna alla nya människor och miljöer utan att behöva oroa sig för att lämna eller bli lämnad. Vid inskolning med aktiva föräldrar är Du som förälder tillsammans med Ditt barn i alla moment och situationer under första veckan på förskolan.

Vid inskolning med aktiva föräldrar är Du som förälder tillsammans med Ditt barn i alla moment och situationer under första veckan på förskolan.

Under de här dagarna är det Du som förälder som ansvarar för Ditt barn - Du klär av och på, leker och introducerar material och kamrater, är med i aktiviteterna. sitter med och äter, byter blöjor, lägger/vilar med barnet, är med på samling, lyssnar på sagor osv. Du är med under hela dagen och lämnar inte barnet. Detta för att Ditt barn inte ska börja fundera på var Du är eller tar vägen.

 Barnets inskolning blir lugnare och tryggare. Barnet behöver inte hålla reda på var Du som förälder är eller tar vägen eftersom ni är tillsammans hela tiden. Barnet kan själv ta initiativ till material, kamrater och kontakt med personalen när Du är med. Barnet är på förskolan en så lång stund så att det kan börja koppla av och då kan de första intrycken hinna landa. Barnet får tid till att utforska och gå tillbaka till sådant det gjort tidigare under dagen. Tiden gör det möjligt att kunna sortera alla intryck och det skapar trygghet.

 Att vara delaktig skapar trygghet för både Dig som förälder och för Ditt barn. När Du är med i alla moment tillsammans med Ditt barn får Du insyn i Ditt barns vardag på förskolan. Du får en inblick i den pedagogiska verksamheten och alla rutinsituationer. Du får kontakt med de andra barnen och du vet då vem Ditt barn pratar om hemma. Du kan dela Ditt barns vardag på ett helt annat sätt och det skapar trygghet. Personalen och Du lär känna varandra och Du lär känna förskolan vilket kan skapa samhörighet, delaktighet och engagemang.

 Det är viktigt att vi har aktiviteter så att Ditt barn får en naturlig kontakt med oss vilket skapar tillit och förtroende. Vi ska skapa en trygg atmosfär för Dig och Ditt barn under inskolningen så att det går bra för er båda när det är dags för lämning.

 Under inskolningsveckan/veckorna kommer pedagogerna att så långt som möjligt genomföra dagen som de brukar och föräldrar och barn deltar i den vanliga verksamheten. På grund av platsutrymme och för största möjliga arbetsro har vi endast plats för en förälder/vuxen per barn vid inskolningsperioden.  

 

 

INSKOLNINGSSCHEMA

 

Barn i åldern 1-3 år har 2 veckors inskolning  

 

Vecka 1 –föräldern tar aktivt ansvar för sitt/sina barn hela första veckan

Måndag: 9-11

Tisdag: 9-12

Onsdag: 9-12

Torsdag: 9-14

Fredag: 9-14

 

Vecka 2

Måndag: 9-14  (förälder med men inte aktiv förrän vilan kl 12)

Tisdag: 9-14 (förälder aktiv 9-10, därefter tillgänglig vid behov)

Onsdag: 9-14 (förälder aktiv 9-10, därefter tillgänglig vid behov)

Torsdag: 9-14 (ingen förälder med, men tillgänglig vid behov)

Fredag: 9-14  (ingen förälder med, men tillgänglig vid behov)

 

Barn i ålder 3-5 år har 1 veckas inskolning  

 

Vecka 1

Måndag 9-11 (förälder med hela tiden)

Tisdag 9-12 (förälder med hela tiden)

Onsdag 9-12 (förälder med 9-10, därefter tillgänglig vid behov)

Torsdag: 9-14 (ingen förälder med, men tillgänglig vid behov)

Fredag 9-14  (ingen förälder med, men tillgänglig vid behov)