Välkommen till oss

Förskolan Kastanjen ligger i den härliga S:t Larsparken i Lund som erbjuder en fantastisk utemiljö med djur och natur runt knuten. Vi vill erbjuda varje individuellt barn en utmanande inne och utemiljö som väcker nyfikenhet och lust till lärande. Vi strävar alltid efter att vår verksamhet ska vara glädjerik och meningsfull för barnen och att varje individs behov ska tas till vara. Vi arbetar utifrån barnens intresse och låter deras behov styra vardagen. Barnen ska få uppleva Nya upptäckter - varje dag!

Välkommen till oss

Förskolan Kastanjen ligger i den härliga S:t Larsparken i Lund. Vår verksamhet är belägen i en totalrenoverad fastighet med stora och vackra fönster som ger mycket ljusinsläpp. Vi utvecklar ständigt våra lärmiljöer utifrån barnens intressen och behov. Vi vill erbjuda varje individuellt barn en utmanande miljö som väcker nyfikenhet och lust till lärande. Vi har en utemiljö där barnen har stora möjligheter att utveckla sin grovmotorik. Vi strävar alltid efter att vår verksamhet ska vara glädjerik och trygg för alla. Barnen ska få uppleva Nya upptäckter - varje dag!

 

Här finns också många lekplatser att gå till och goda kommunikationer till både Malmö och Lund för att enkelt kunna ta sig till olika utflyktsmål. Vår förskola ligger nära biblioteket som vi nyttjar flitigt, både för att låna böcker men också för att ta del av deras utbud av sagostunder, film och teaterföreställningar. 

Vi erbjuder barnen en meningsfull dag som innehåller:

  • Magiska ögonblick
  • Humor och glädje
  • Goda vänskapsrelationer
  • Tid till varierad lek
  • Nyfikenhet och förundran
  • Utforskande och utmaningar
  • Känslan av att lyckas

Norlandias pedagogiska koncept beskriver utveckling av våra förskolors pedagogiska arbete. Konceptet bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

De tidiga uppväxtåren är viktiga och vi tar ett särskilt ansvar för att barnen får vara aktiva, engagerade och kreativa tillsammans med andra barn. Vi utformar våra förskolor till hälsofrämjande verksamheter med fokus på fysisk och psykisk hälsa, vilket innebär att fysisk aktivitet och utomhusvistelse är naturliga inslag hos oss. Att arbeta hälsofrämjande innebär även att vi fokuserar på och tar tillvara barnens styrkor och kompetenser.

Den grundläggande kompetensen som barnen ges i våra förskolor är en förutsättning för det livslånga lärandet. Förskolans pedagogiska miljö är en viktig grund för vår kvalitet. Vi erbjuder en trygg och säker miljö som utmanar och lockar till utforskande, lek och lustfyllt lärande.

Vår barnsyn är det kompetenta barnet, fullt av förmågor och möjligheter, och som aktivt tar del i sitt eget lärande. Det barnet klarar med hjälp i dag klarar det själv i morgon. Barnen ska få uppleva att de lyckas och få möjligheter att skapa tilltro till den egna förmågan och utvecklas utifrån sina intressen och behov. Varje barn ska få bli sett och respekterat för den individ som den är.