Klagomålshantering

Vi vill uppmuntra föräldrar till frågor, förslag, synpunkter. Positiva omdömen är viktiga och gör oss starka men klagomål är också en möjlighet till förbättring av vår verksamhet.

Vid klagomål, följ länk nedan:

Klagomålshantering Norlandia förskolor