Pedagogisk upplevelse med LEGO-klossen

På Kastanjen erbjuder vi LEGO® Education - en ny pedagogiska upplevelse baserad på LEGO-klossen. Konceptet innehåller noggrant utformade lektionsplaneringar med praktiska, lekfulla och pedagogiska STEAM-upplevelser för våra barn. Målsättningen är att med kreativa, intuitiva och mångsidiga lösningar ytterligare stärka självförtroende och förbereda barnet för skolan och livet.   

De praktiska momenten är själva fundamentet i konceptet där flertalet studier visar att just praktisk inlärning är det bästa sättet att utveckla barnets självförtroende. Att leka, testa och skapa en tillåtande miljö att få misslyckas är alla viktiga delar av lärandeprocessen som främjar ett livslångt lärande.

LEGO® Education testkörs på en av Kastanjens avdelningar. Projektet kommer därefter utvärderas inför en eventuell vidare implementation.